ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργά και ουσιαστικά υπεύθυνοι
Η παρουσία της TOTTIS BINGO στην ελληνική αγορά, επί 45 και πλέον χρόνια, πιστεύουμε πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ήθος που διέπει την επιχειρηματική δράση μας και τον σεβασμό που εισπράττουν οι καταναλωτές, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί συνεργάτες μας. Η πολιτική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ακολουθούν με συνέπεια οι εταιρείες μας συνίσταται στους παρακάτω βασικούς άξονες και πυλώνες για τη βιωσιμότητά μας.

Η κοινωνία
Με άμεσες ή έμμεσες δράσεις στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία. Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι το σύνολο των προϊόντων μας παράγεται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η απόφασή μας να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία και κοινωνία στις δύσκολες συγκυρίες των τελευταίων ετών είναι αταλάντευτη.

Φροντίζουμε το σύνολο των εργαζομένων μας να προέρχεται από τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Η παρουσία μας στη Βιομηχανική Περιοχή της Φλώρινας επί τέσσερις δεκαετίες κάνει αυτή τη δέσμευση ακόμη πιο σημαντική.

Δίνουμε προτεραιότητα στους έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές των πρώτων υλών μας. Γιατί θέλουμε οι ελληνικές αγροτικές κοινωνίες να παραμένουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές.
Σεβόμαστε τους καταναλωτές μας, προσφέροντάς τους υψηλών προδιαγραφών προϊόντα με την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και τιμής. Διεκδικούμε τις πιο αυστηρές πιστοποιήσεις ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων μας. Εξελίσσουμε την έρευνα για τρόφιμα με ολοένα και υψηλότερη διατροφική αξία.

Το περιβάλλον
Η βιωσιμότητα των φυσικών πόρων μοιραία συνδέεται με τη βιωσιμότητα μίας βιομηχανίας τροφίμων. Η γη, η επάρκεια και η ποιότητα των πρώτων υλών και οι υγιείς αγροτικές κοινότητες θέλουμε να μας στηρίζουν αλλά και να στηρίζονται σε εμάς.
Για αυτό τον λόγο, αντιτασσόμαστε στη χρήση μεταλλαγμένων συστατικών και στηρίζουμε τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους παραγωγούς, που εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους εκμετάλλευσης της γης και σέβονται τους φυσικούς πόρους.

Για τον ίδιο λόγο, εναρμονίζουμε τη λειτουργία μας με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις, αναβαθμίζουμε τα συστήματα που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητάς μας. Ανακυκλώνουμε όλα τα υλικά συσκευασίας [πλαστικά, χαρτιά] μέσω εξειδικευμένης εταιρείας ανακύκλωσης, μειώνουμε την ενεργειακή κατανάλωση, μειώνουμε την χρήση του ξύλου μέσω της εγκατάστασης συστήματος FSC στην εταιρεία μας και στοχεύουμε στην μηδενική ρύπανση, μεταξύ άλλων για τον αέρα, τα ύδατα και το έδαφος.

Η Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο της εργασίας
Σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της εταιρείας καλλιεργούμε μια νοοτροπία σύμφωνα με την οποία όλοι οι τραυματισμοί και ασθένειες στην εργασία μπορούν και πρέπει να αποτρέπονται.
Παρέχουμε υψηλού επιπέδου κατάρτιση και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους [Μέσα Ατομικής Προστασίας, Τεχνικός Ασφαλείας, Ιατρός Εργασίας, Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου] στο προσωπικό μας με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση της γνώσης τους προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη επαγγελματική τους επάρκεια για τη θέση εργασίας και υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για την υγεία και την ασφάλεια μέσω της αναγνώρισης της σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή & διαβούλευση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, στην υποβολή προτάσεων με σκοπό την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της επίδοσης της Εταιρίας σε θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία.
Διενεργείται πρόληψη όλων των ανεπιθύμητων καταστάσεων, εξάλειψη των κινδύνων και μείωση των ρίσκων μέσω του εντοπισμού, της αξιολόγησης και τακτικής ενημέρωσης των ρίσκων και ευκαιριών για την ασφάλεια και υγεία σε όλο το φάσμα των εργασιών και της υιοθέτησης ασφαλών τεχνολογιών, πρακτικών, διαδικασιών πρόληψης εκτάκτων καταστάσεων και ατυχημάτων.

Γίνεται διεξοδική διερεύνηση όλων των συμβάντων (ατυχημάτων, παρ’ ολίγον ατυχημάτων και ανασφαλών καταστάσεων) σε θέματα που άπτονται της υγείας και ασφάλειας, ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια, να ακολουθηθεί η καθορισμένη διαδικασία ανταπόκρισης και να εφαρμοστούν με συνέπεια τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για την αποφυγή επανεμφάνισης των συμβάντων.

Πολιτική Παραπόνων
Η εταιρεία Tottis Bingo SA είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε εκφράσει παράπονο σχετικά με την πιστοποιημένη διαδικασίας Rainforest Alliance.

Επιπλέον, οποιοσδήποτε εργαζόμενος, που έχει ανησυχίες για εργασιακά θέματα, για θέματα υγείας και ασφάλειας ή για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εταιρεία μας, μπορεί να απευθυνθεί στην επιτροπή παραπόνων που έχει ορίσει η Διοίκηση.

Όλα τα παράπονα αντιμετωπίζονται στο ανώτατο επίπεδο με δικαιοσύνη. Η Επιτροπή παραπόνων που διαχειρίζεται μια υπόθεση παραπόνων ή εγκρίνει μια απόφαση, διευθύνει τη διαδικασία και εξετάζει τις πληροφορίες με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο και ενεργεί με καλόπιστα προκειμένου να βρεθεί λύση.

Η επιτροπή παραπόνων τηρεί αρχεία όλων των γραπτών επικοινωνιών και συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, της ώρας και της περίληψης των θεμάτων που συζητήθηκαν. Ζητείται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απέχουν να σχολιάσουν δημόσια το παράπονο έως ότου ληφθεί απόφαση και όλα τα μέρη έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Η επιτροπή παραπόνων δεν θα μοιραστεί με άλλα μέρη που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία καταγγελίας: (1) την ταυτότητα των μερών που εμπλέκονται στο παράπονο, (2) τις λεπτομέρειες του παραπόνου ή (3) τα μέτρα που ελήφθησαν για την επίλυση του παραπόνου, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση να το πράξει ή εάν ένα εμπλεκόμενο μέρος κάνει δημόσια δήλωση σχετικά με μια τέτοια καταγγελία.

Η επιτροπή παραπόνων θα αποδέχεται τόσο ανώνυμα παράπονα όσο και παράπονα από οποιοδήποτε εξωτερικό μέρος, στο οποίο ο καταγγέλλων δηλώνει την ταυτότητά του, και για το λόγο αυτό, οποιοσδήποτε μπορεί να στείλει το παράπονό του στο email που βρίσκεται στον ιστότοπο της εταιρείας.

Οποιοδήποτε πρόσωπο της επιτροπής παραπόνων οφείλει να απέχει από κάθε μορφή αντιποίνων εναντίον άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Η Tottis Bingo SA διατηρεί κάθε δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα στη διαδικασία παραπόνων, εάν διαπιστωθεί ότι έχει εμπλακεί όντως σε αντίποινα.

Όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε μια διαδικασία παραπόνων απαιτείται να συμμετάσχουν στη διαδικασία με καλή πίστη και με γνήσια επιθυμία να επιδιώξουν λύση.

Εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα
Υποστηρίζουμε όλα τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και κάθε νόμιμη αξίωσή του (δώρα, νόμιμο ωράριο εργασίας, υπερωρίες, επιδόματα, διαλείμματα, αποζημίωση απόλυσης κλπ)

Το εργοδοτικό δικαίωμα δεν ασκείται καταχρηστικά έτσι ώστε να μην προσβληθεί η προσωπικότητα των εργαζομένων, γι’ αυτό το λόγο οι πληρωμές γίνονται πάντα στην ώρα τους. Επίσης δεν διενεργείται επ’ ουδενί καμία τροποποίηση της συμβάσεως εργασίας (ως προς τον τόπο εργασία, τον χρόνο και όλες τις άλλες παραμέτρους) η οποία να δύναται να προκαλέσει υλική ή ηθική ζημία στον εργαζόμενο.

Η εργασία των παιδιών απαγορεύεται. Οι νέοι που εργάζονται απολαμβάνουν συνθήκες εργασίας προσαρμοσμένες στην ηλικία τους και προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση ή από οποιαδήποτε εργασία που θα μπορούσε να βλάψει την ασφάλειά τους, την υγεία τους, τη σωματική, πνευματική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή τους ή να θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή τους.

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν το δικαίωμα ίσων ευκαιριών. Η ίση μεταχείριση αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα στην εταιρείας μας. Είναι παράνομη οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων ή σεξουαλικού προσανατολισμού του εργαζόμενου. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρεία:
• Απαγορεύει οποιαδήποτε κακή μεταχείριση στους εργαζομένους
• Υποστηρίζει το δικαίωμα στην προσωπική & θρησκευτική ελευθερία και ασφάλεια
• Προωθεί την ίση μεταχείριση, την ελευθερία έκφρασης, το δικαίωμα στην ενημέρωση και απαγορεύει οποιεσδήποτε διακρίσεις στην εταιρεία
• Υπερασπίζεται την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων