ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο κύκλος της ποιότητας

Στις εταιρείες TOTTIS, η ποιότητα είναι μία αξία που αποδεικνύουμε καθημερινά μέσα από κάθε προϊόν που φθάνει στα χέρια των καταναλωτών μας, σε κάθε σημείο του πλανήτη.
Πρόκειται για έναν μεγάλο κύκλο επιλογών και πρακτικών που βασίζεται στη βαθιά γνώση μας, 45 και πλέον έτη στην παραγωγή τροφίμων, και καταλήγει στον σεβασμό προς τον καταναλωτή.
Ο στρατηγικός στόχος μας για απολαυστικά, προσιτά και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα διασφαλίζεται από μία πολιτική ποιότητας που συνίσταται:
• στην επιλογή των καλύτερων πρώτων υλών από πιστοποιημένους προμηθευτές,
• στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και τον διαρκή εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής,
• στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προδιαγραφών από τα πλέον καταρτισμένα στελέχη στην τεχνολογία τροφίμων και διατροφής,
• στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών και των εργαζομένων σε νέες μεθόδους και τεχνικές ελέγχου/οργάνωσης της παραγωγής και σε θέματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων,
• στην εκπαίδευση όλων των εργαζομένων σε τεχνικές ελέγχου και οργάνωσης της παραγωγής και σε θέματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων,
• στον μηχανισμό παρακολούθησης της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία της βιομηχανία τροφίμων και στην εναρμόνισή μας με τις απαιτούμενες προδιαγραφές παραγωγής και τις διατροφικές προδιαγραφές των προϊόντων,
• και στην κατοχύρωση πιστοποιήσεων και διακρίσεων από τους πλέον έγκυρους διεθνείς θεσμούς διασφάλισης ποιότητας.