ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βιώσιμη ανάπτυξη

Ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η βιωσιμότητα των φυσικών πόρων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το μέλλον μιας βιομηχανίας τροφίμων.
Είναι φυσικό να επιθυμούμε οι πρώτες ύλες μας να βρίσκονται πάντα σε επάρκεια. Οι παραγωγοί-προμηθευτές μας να ευημερούν και να στηρίζονται σε μία βιώσιμη γη που θα αποδίδει ολοένα και υψηλότερης ποιότητας προϊόντα.
Είναι σημαντικό οι καταναλωτές μας να γνωρίζουν πως όλα τα παραπάνω είναι μέρος της εταιρικής φιλοσοφίας που διέπει όλο τον κύκλο παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων των εταιρειών TOTTIS.
Για αυτό τον λόγο, εναρμονίζουμε τη λειτουργία μας με τη νομοθεσία ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών και, με τη βοήθεια της έρευνας και της τεχνολογίας, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ένα πλαίσιο ανάπτυξης που:
• στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων κατά τη διαδικασία παραγωγής.
• επιτυγχάνει τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων και άλλων ενεργειακών πόρων και την υπεύθυνη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων. H βιομηχανική μονάδα της TOTTIS FOODS INTERNATIONAL στη Φλώρινα έχει εγκατεστημένο βιολογικό σταθμό διαχείρισης υγρών αποβλήτων και διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.
• δίνει προτεραιότητα στην απορρόφηση της ελληνικών πρώτων υλών και τη συνεργασία μας με τους έλληνες παραγωγούς. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διακίνησης των πρώτων υλών και, πάνω απ’ όλα, στηρίζουμε την ελληνική αγροτική ανάπτυξη, τις αγροτικές κοινότητες που παραμένουν ανταγωνιστικές, εξελίσσονται και εφαρμόζουν σύγχρονες πρακτικές καλλιέργειας.