ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΑΝΘΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Αξία στο ανθρώπινο δυναμικό

Στις εταιρίες TOTTIS γνωρίζουμε πως η δυναμική των ανθρώπων μας ταυτίζεται με τη δική μας.

Σήμερα, απασχολούμε 600 περίπου εργαζόμενους με υψηλή κατάρτιση και υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Η αφοσίωσή τους στις αρχές μας και η συνεχής εκπαίδευσή τους σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των Προϊόντων και στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, είναι ο βασικός λόγος που οι εταιρίες μας λαμβάνουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις με υψηλή βαθμολογία από τους πλέον αξιόπιστους παγκόσμιους οργανισμούς.