ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ενεργά και ουσιαστικά υπεύθυνοι
Η παρουσία της TOTTIS BINGO στην ελληνική αγορά, επί 45 και πλέον χρόνια, πιστεύουμε πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ήθος που διέπει την επιχειρηματική δράση μας και τον σεβασμό που εισπράττουν οι καταναλωτές, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί συνεργάτες μας. Η πολιτική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ακολουθούν με συνέπεια οι εταιρείες μας συνίσταται σε δύο βασικούς άξονες και πυλώνες για τη βιωσιμότητά μας.

Η κοινωνία
Με άμεσες ή έμμεσες δράσεις στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία. Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι το σύνολο των προϊόντων μας παράγεται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η απόφασή μας να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία και κοινωνία στις δύσκολες συγκυρίες των τελευταίων ετών είναι αταλάντευτη.

Φροντίζουμε το σύνολο των εργαζομένων μας να προέρχεται από τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Η παρουσία μας στη Βιομηχανική Περιοχή της Φλώρινας επί τέσσερις δεκαετίες κάνει αυτή τη δέσμευση ακόμη πιο σημαντική.

Δίνουμε προτεραιότητα στους έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές των πρώτων υλών μας. Γιατί θέλουμε οι ελληνικές αγροτικές κοινωνίες να παραμένουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές.
Σεβόμαστε τους καταναλωτές μας, προσφέροντάς τους υψηλών προδιαγραφών προϊόντα με την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και τιμής. Διεκδικούμε τις πιο αυστηρές πιστοποιήσεις ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων μας. Εξελίσσουμε την έρευνα για τρόφιμα με ολοένα και υψηλότερη διατροφική αξία.

Το περιβάλλον
Η βιωσιμότητα των φυσικών πόρων μοιραία συνδέεται με τη βιωσιμότητα μίας βιομηχανίας τροφίμων. Η γη, η επάρκεια και η ποιότητα των πρώτων υλών και οι υγιείς αγροτικές κοινότητες θέλουμε να μας στηρίζουν αλλά και να στηρίζονται σε εμάς.
Για αυτό τον λόγο, αντιτασσόμαστε στη χρήση μεταλλαγμένων συστατικών και στηρίζουμε τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους παραγωγούς, που εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους εκμετάλλευσης της γης και σέβονται τους φυσικούς πόρους.

Για τον ίδιο λόγο, εναρμονίζουμε τη λειτουργία μας με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις, αναβαθμίζουμε τα συστήματα που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητάς μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως η βιομηχανική μονάδα της TOTTIS FOODS INTERNATIONAL στη ΒΙ.ΠΕ. της Φλώρινας έχει εγκατεστημένο βιολογικό σταθμό διαχείρισης υγρών αποβλήτων και διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.